Project Description

Za trajnostni napredek družbe je nujna izobrazba, česar se zaveda tudi »Life science« podjetje Bayer. Podjetje z več kot 150-letno zgodovino inovacij in naprednih rešitev za dobrobit človeštva daje velik poudarek raziskavam in razvoju, saj so gonilo razvoja. Že vrsto let tudi v Sloveniji podpira mlade na njihovi poti do znanja. Z namenom širjenja zanimanja za naravoslovje med mladimi, podiranja mita, da naravoslovje ne zanima deklet ter spodbujanja sodelovanja med mladimi talenti, je pripravil projekt Raziskovalec za en dan.

26 najuspešnejšim dijakom s cele Slovenije, ki so se izkazali na državnih naravoslovnih tekmovanjih pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), in 16 mentorjem, je v letu 2018 omogočil obisk Bayerjevega šolskega laboratorija v Nemčiji, kjer so imeli celodnevno delavnico z molekularne genetike. Preizkusili so se v vlogi čisto pravega raziskovalca DNK v vrhunsko opremljenem laboratoriju.

Bayer ima 14 BayLabov v 10 državah. Pod vodstvom mentorjev, ki so večinoma univerzitetni predavatelji ali sodelavci inštitutov, mladi »raziskovalci« spoznajo, da je znanost lahko zabavna, naučijo se, kako uporabiti inovativne ideje za reševanje družbenih izzivov s področja zdravja in kmetijstva. Otroci in mladostniki dobijo prvovrstno naravoslovno izkušnjo z naravoslovno znanostjo, kakršne v šolah iz različnih razlogov ne morejo.

»Zotkini talenti« so tokrat prvič obiskali sedež velikega mednarodnega podjetja, kar je bila zanje prva tovrstna mednarodna izkušnja. Na tridnevni strokovni ekskurziji so si ogledali tudi številne kulturne znamenitosti Nemčije in Avstrije in se zabavali. Povezovanje dijakov, mentorjev in industrije je eden glavnih ciljev tovrstnih družbeno odgovornih aktivnosti podjetja Bayer.

Bayer

0
dijakov
0
mentorjev