Project Description

Digitalni marketing je panoga, kjer se spremembe dogajajo iz danes na jutri, izobraževalni sektor pa tem hitrim spremembam težje sledi, zaradi česar programi v veliki meri niso prilagojeni novim trendom. Posledično izobraženi kadri na trgu s tega področja niso tako konkurenčni, kot bi lahko bili, podjetja in marketinške agencije pa imajo toliko večjo težavo s pridobivanjem zaposlenih. Tudi v marketinški agenciji POINT OUT so se znašli pred podobnim izzivom.

Na izziv so se odločili odgovoriti z oblikovanjem oddaje za marketingaše in podjetnike – POINT OUT Weekly. Ta se je začel zelo organsko, izhaja namreč iz dveh temeljnih vrednot agencije: znanje in rast. Vlaganje v znanje zaposlenih je bil že dolgo zakoličen steber POINT OUT poslovanja, sedaj pa so želeli znanje predati naprej. S tem so želeli doprinesti ljudem potrebnim znanja digitalnega marketinga in razvoju celotne panoge, lastni poslovni rasti in rasti naročnikov. Leta 2017 so tako ustvarili prvo tedensko oddajo za marketingaše in podjetnike – POINT OUT Weekly. Do leta 2019 pa je bilo ustvarjenih oddaj že več kot 100. Te ažurno pokrivajo najrazličnejše tematike ter so v skladu z novostmi in trendi v industriji, večkrat pa sodelujejo tudi z odličnimi gosti. V letu 2018 so ob oddaji pričeli tudi s pisanjem POINT OUT bloga, ki bralcem ponuja poglobljene prispevke sorodnih tematik.

S projektom so v podjetju POINT OUT dosegli širšo družbeno implikacijo. Pripomogli so namreč k reševanju izziva trga po primanjkovanju digitalnih kadrov in tudi k razvoju digitalno marketinške industrije kot celote. Na njihovem YouTube kanalu so ogled posnetkov oddaj omogočili vsem zainteresiranim Slovencem. Tako si je samo v 1. kvartalu leta 2019 mogoče ogledati za 284.623 minut vsebine, kar je približno toliko, kot če bi organizirali brezplačno 8h trajajočo digitalno marketinško konferenco, ki bi se je udeležilo 600 ljudi.

Znanje je zaklad in orožje, ki ti ga nihče ne more vzeti.

Tukaj si lahko ogledate oddaje POINT OUT Weekly.

POINT OUT

0
in več oddaj
0
minut vsebine