Project Description

Osnovnim in srednjim šolam odprt dostop do vseh e-gradiv

Založba Rokus Klett omogoča celodnevni dostop do vseh elektronskih in interaktivnih gradiv vsem učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom v osnovnih in srednjih šolah, ne glede na to, gradivo katere založbe šole uporabljajo. Enako je storila tudi založba Modrijan izobraževanje.

Glede na to, da se je pouk marsikje preselil v spletne učilnice, bo tako učiteljem oz. profesorjem olajšano učenje oz. poučevanje na daljavo. Poleg odprtega dostopa do vseh elektronskih učbenikov, delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov bo na voljo tudi dostop do vseh Rokusovih interaktivnih vadnic z vajami za ponavljanje in utrjevanje znanja.

Navodila za aktivacijo dostopa najdete TUKAJ.

Rokus Klett