Project Description

Bralna kultura v Sloveniji je v zadnjih letih precej padla in Slovenci v povprečju preberemo le eno knjigo na leto, kar nas uvršča pod evropsko povprečje. Podatki Evropske komisije namreč kažejo, da približno 68 odstotkov Evropejcev v enem letu prebere vsaj eno knjigo. V želji ohranjati slovenski jezik in kulturo branja so se v A1 Slovenija posvetili širjenju pisane besede med uporabniki vseh generacij in različnih skupin prebivalstva. Branju je bila posvečena tudi novoletna donacija, ki so jo poklonili Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) za obogatitev nabora literarnih del v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne (KSSMS) v prilagojeni tehniki za slepe in slabovidne.

V A1 posvečajo pozornost vsem generacijam njihovih uporabnikov. Zanje vedno iščejo nove, inovativne rešitve, ki jim bogatijo izkušnje dela, življenja in zabave. Ob 100. obletnici Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne so želeli posebno pozornost posvetiti njenim več kot 2.100 članom in jim pomagati pri dostopanju do različnih knjižnih del v prilagojeni tehniki za slepe in slabovidne. Odločili so se za donacijo sredstev, ki bi jih v A1 sicer namenili za nakup poslovnih daril.

Knjižnica slepim in slabovidnim predstavlja ključen stik z leposlovnimi deli in strokovno literaturo. Po ocenah se v Sloveniji od osem do deset tisoč ljudi srečuje s hudo okvaro vida, z resnejšimi okvarami pa celo od 30 do 40 tisoč ljudi. V letu 2019 načrtujejo v zvočno obliko pretvoriti preko 200 novih knjižnih del in donacija bo pri tem v veliko pomoč, saj so stroški zares veliki. Z donacijo 9.500 € bodo iz tiskane v zvočno obliko lahko pretvorili približno 40 knjig, s čimer se bo število novih zvočnih gradiv v knjižnici v prihajajočem letu povečalo za skoraj petino.

A1 Slovenija

0
evrov vredna donacija bo iz tiskane v zvočno obliko pomagala pretvoriti približno 40 knjig
0
in več članom so pomagali do različnih knjižnih del v prilagojeni tehniki za dostop slepim in slabovidnim